به دور مانده!

دور شده ام... خیلی دور، می دانم... آنقدر دور که خود را نیز به خاطر نمی آورم... دیگر چه باید کرد؟ .... سالهاست که جا مانده ام... دور مانده ام... و یا شاید گم شده ام... گمشده ای در زمان!.... 

م.ص.کیکا

/ 0 نظر / 41 بازدید