کدامین سو...!

به کجا می روم؟!!............. به کدامین سو؟!!........ اصلا سویی هست؟؟...... سرگردان در میان سرگردانی ها !!................ چرا تمام نمی شوند؟!!.............. که روزی ......................... باورش را نداشتم!......... فرقی هم نمی کرد..........از دست دادن چه سخت است!....... خدایا چه می شود؟!!......... خاکسترهای درونم هنوز گرمند اما ..................!...........چه حسرت زیبایی!!........... نکند که آینه ها هم دروغ بگویند؟!!......................... چه می دانم ....................... دیگر دارم تمام می شوم!.................... همچون یک افسانه!........... روزگاران سختی است که می گذرد!.... مثل همیشه.......... انگار آمده ام که فقط بستیزم از ازل تا ابد!!........... از درون می شکنم و روزی این شکسته ها فرو می ریزند!........... چه  می دانستم..!!......................................

 

م.ص.کیکا

/ 3 نظر / 8 بازدید
گیتار و شعر

سلام دوست قدیمی...در گیرودار این دور باطل...نفس نفس های بی انقطاع...زیبا بود دوست قدیمی...چون همیشه!

تورگای

متنات زیباتر از همیشه،مثل همیشه.......ولی مطمئنم و امیدوارم هیچ ربطی به خودت (خود خندانت)نداشته باشه