پرسه

دیگر چه می دانی! تمامی بودن های نیست!!... فریب می خوری، اما شاد از فریب خوردنت!..... هنوز کابوسها رهایت نکرده اند! من بی تو و تو بی من!!... و چقدر دلتنگ می شوی...............! آسمان چه رنگی است؟! رنگ آسمان را هم از یاد برده ام!... چرا اینهمه در گذشته گم می شوم؟!!... حالا می فهمم روح های سرگردان چه می کشند!!.... سرگردان در پی کشف معادله های معلوم! و این بسیار سخت تر از کشف معادله های مجهول است!!.......... مرگها و تولدها هنوز ادامه دارد......چرا خسته نمی شوند؟!!...........

 

مسجد سر راه ، از آن گذشتیم                بر روی درش چنین نوشتیم؛                      

در میکده هم خدای بینی                              با مرد خدا اگر نشینی !

 

م.ص.کیکا

/ 0 نظر / 9 بازدید