لاشه...

از این لاشه دیگر چیزی باقی نمانده است!... دارد تمام می شود!... یک مرده متحرک!...  و روزی مرگش را به نظاره می نشینی!!.... فکر اینگونه مردن را نکرده بودی!............ سخت است به یک مرده، نسبت زنده بودن را بدهند!!...... مرده هم دل دارد، مگر نه اینکه این مرده هم روزی زنده بود! نفس می کشید! می خندید! گریه می کرد! عاشق می شد! راه می رفت! می دوید! زمین می خورد! امید می بست! آرزو می کرد! دلتنگ می شد! فکر می کرد! ...... و زندگی می کرد!!............................ دیگر زنده بودن به چه دردش می خورد؟!........بیشتر از این زنده بودنش، آزاری بیش نیست. می دانی که دیگر مال تو نیست!!..........  

 

م.ص.کیکا

/ 3 نظر / 10 بازدید
پیمانه

زندگي نكن براي مردن !!!! بمير براي زندگي كردن...

گیتار و شعر

سلام دوست قدیمی...دلی که پس از مرگ نیز می تپد...!ممنون که فراموشمان نکرده ای...و یکشنبه!

پیمانه

هر انساني كه متولد ميشود پيام آور اين است كه هنوز خدا به انسان اميدوار است .......