جاهای خالی ...!

... ... ... ... ... ... ... ... ..........................................!

و يک علامت ؟ و ! .... و ديگر هيچ !! ........

م.ص.کيکا

/ 2 نظر / 6 بازدید
مينا

سلام ... دلم نمی آد آينه رو بشکنم اما... من هم شايد شبيه تو جای خالی زیادی دارم که هيچگاه پر نمی ..... موفق باشی...

جلال

باور كن كه از حرف هاي زيبايت خوشم آمد حرف هاي زيادي دارم كه الان كاردارم و ميرم كه برم برام مسيج بفرست كار واجب باهات دارم[خداحافظ[