دلبسته...!!

می دانی همیشگی نیست، اما چونان دلبسته می شوی و دل می بندی که انگار نمی دانی که همیشگی نیست...!........... و هر روز آغاز ماجراهای جدید تکراری!!...... همه روزها جنگ می کنیم تا با هم باشیم... اما شاید با هم بمانیم!... فقط شاید......و سر انجام همه بی هم می میریم!!........ بی هم!.... ... و همه در آخرین رفتنمان، یک نگاه را بدهکار می شویم!!.......یک نگاه... که شاید اگر آن بدهی را بدهیم، برای همیشه با هم بمانیم...!... اما شاید...!!........ تکلیف دلبستن ها چه می شود؟!... که می شود هر یک عقده ای، که باید بر سر دلت فریادش را بزنی!....... در دل و بر دل!!؟........ می دانی که هوا هنوز هم سرد است و من سردم است!....... شاید بی تو مرده ام؟!.............

 

در مرز نگاه من

از هرسو

دیوارها

بلند،

دیوارها

بلند،

چون نومیدی

بلندند.

آیا درون هر دیوار

سعادتی هست

وسعادتمندی

و حسادتی؟-

که چشم اندازها

از این گونه مشبـّکند

و دیوارها ونگاه

در دور دست های نومیدی

دیدار می کنند،

و آسمان

زندانی است

از بلور؟

 

)احمد شاملو(

 

م.ص.کیکا

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد

با سلام با مجموعه-انیمیشن-و-عکس-متحرک بروزم

من

يه كامنت گذاشته بودم برا اين پستت. برات سند نشده؟