... و ...

خب تو خوابگاه موندن اونم برا من يعنی تبعيد به بدترين شرايط !!!! 26.gif... تنها اسمی که نميشه براش گذاشت خوابگاه هستش ، چون تنها چيزی که تو خوابگاه نمی تونی پيدا بکنی خواب هست !!!!!!!!! 25.gif.... مردم  از بی خوابی !!! 31.gif.... تازه تو خوابگاهی که اصلا يه نفر هم هم رشته ای و هم مقطعی نداشته باشی ، اينه که می گم تبعيد !!!..... درسها هم بد نيست !! ..........

 نگاهش دور نبود ، چشم در چشم !! ... و شايد نزديکتر ! ... و شايد خيلی دورتر !... دورتر از يک نزديک !! ... غوطه ور شدن در يک خلا ! ... به دنبال نبودن ! نديدن بودنها ... و چيزی فراتر ! ... اينکه ناتوانی از گفتن ! ...در يک مسير باريک !! ... هميشه غوطه ور ! ... نگران نباش دير نيست ، چون وقتی نيست !...گشتن نيست ها ... قاصدکی آمد بی خبر و آرام و سخت !...

و صدای گريه کودکی می آمد ...

م.ص.کيکا

/ 5 نظر / 8 بازدید
سليمه

سلام. روز بخير. من آپ کردم. مطمئن باش اگه يه سر بيای پشيمون نميشی. پس منتظرم. يا علی ...

هيوپاين ...

اره مثل اون موقع ها ولی با يه عالمه فرق در نويسنده . من آپم بای .

حمید

باز خوب که اوضاع درسا خوبه... ما که تا شديم زير بار درسا!

تورگای

در لحظه شیرین سرانجام ، یک نفر منتظرم بود تا ما شویم ............ صد حیف ..... صد حیف که سرانجامی نیست ، همه در لحظه آغاز گرفتار شدیم .