زمستان....

زمستان سختی بود...! هنوز هم هست..... بی صدا... ! تمام می شود!!.... چون آغازش!..... دنیای دیگری پیدا می شود...! پنهانی!!......... همه چیز سر جایش است،  و مرتب! جز ...!..........................هنوز دلتنگی ! کودک درونم آرام ندارد... هنوز بی تاب و بی قرارم!.... شاید فقط همین حسها زندگی باشند؟!!......... که آنوقت... طبل تو خالی............ ابتذال.................................................

 

م.ص.کیکا

/ 1 نظر / 9 بازدید
عدنان

سلام سخت نگیییییر!