تمام شدن...

.... امروز هم هوا سرد است و شاید کمی سردتر از دیروزها...!.......... کم کم یک سوم پاییز دارد تمام می شود، همه اش که تمام شود یعنی ...!!.......... تمام می شود، همه آن چیزهایی که شروع شده اند حتما روزی تمام می شوند...!................. و روزی مثل این روز!!........ یک روز تکراریست!... همه روزها تکرار همان یک روز است، روزی که اگر می خواستی نمی گذاشتی آدم و حوایت اشتباه کنند!... نمی دانم چرا نخواستی؟!!...... شاید برای خلق این روزها بهانه ای می خواستی!... این را هم نمی دانم و خیلی چیزهای دیگر.......... بدانم یا ندانم فرقی در احوال این روزها ندارد، انگار که طلسم شده باشی!!........ خودت را که بشکنی، طلسم ها هم شکسته می شوند، اما ... اما دیگر چیزی از من برای شکسته شدن باقی نمانده است!!... انگار مثل پاییز دارد تمام می شود!...

 

م.ص.کیکا

/ 3 نظر / 9 بازدید
آنالی

تمام می شود و باز بعد اسفند هم زمستان است ....

گیتار و شعر

سلام دوست قدیمی...تمام میشود...و تکرار می شوند و تکرار...!

َعدنان

تمامی نیست که.......