چرا؟؟؟

مجال اندک بود و واقعه سخت نامنتظر.......... نبودنت لحظه به لحظه بیشتر احساس می شود...... تویی که سرشار از زندگی بودی، پر از امید به زندگی...... چگونه باید جای خالیت را، نبودنت را تحمل کرد؟؟؟..... چگونه..............

 

م.ص.کیکا

/ 0 نظر / 27 بازدید