گفتني...

همه حرفا كه آخه گفتني نيست...

دورتر از هميشه! و شايد نزديكترين!!... تمام مي شود!... كابوسش اما نمي گذارد! نفست بند مي آيد! اما هنوز زنده اي و نفس مي كشي ! و بايد اداي زنده ها را در بياوري!!... تنهايي ....! خوب است و ...!............................ نمي تواني حتي فرياد بزني!... بايد ......... بايد از اينجا بروم!....................

م.ص.كيكا

/ 1 نظر / 9 بازدید
Adnan

اما حرفهایی برای گفتن هم هست!!!!!!!! بی معرفت..........