/ 2 نظر / 6 بازدید
وقت سحر

بود آیا که در میکده ها بگشایند گره از کارفروبسته ما بگشایند اگرازبهردل زاهد خودبین بستند دل قوی دارکه ازبهرخدابگشایند بصفای دل رندان وصبوحی زدگان بس دربسته به مفتاح دعا بگشایند در میخا نه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند حافظ این خرقه که داری توببینی فردا که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند [گل]